Kết quả kiểm tra ngoại kiểm chất lượng nước tại HCM tháng 2 năm 2017

Kết quả kiểm tra ngoại kiểm chất lượng nước tại HCM tháng 2 năm 2017

Bảng xét nghiệm nước khu vực HCM tháng 12- 2016

 

Xem thêm:

Kết quả kiểm tra ngoại kiểm chất lượng nước tại HCM tháng 1 năm 2017

Kết quả kiểm tra ngoại kiểm chất lượng nước tại HCM tháng 12 năm 2016

Biên tập bởi Ngọc Phùng