Kết quả kiểm tra ngoại kiểm chất lượng nước tại HCM tháng 1 năm 2017

ket qua kiem tra chat luong nuoc thang 1 2017

Bảng xét nghiệm nước khu vực HCM tháng 12- 2016

Xem thêm: Kết quả kiểm tra ngoại kiểm chất lượng nước tại HCM tháng 12 năm 2016

Biên tập bởi Ngọc Phùng