Kết quả kiểm tra ngoại kiểm chất lượng nước tại HCM tháng 12 năm 2016

 

bang kiem dinh nuoc thang 12-2016

Bảng xét nghiệm nước khu vực HCM tháng 12- 2016

Biên tập bởi Ngọc Phùng