Kết quả kiễm tra chất lượng nước khu vực HCM tháng 11 - 2016

Kết quả kiễm tra chất lượng nước khu vực HCM tháng 11 - 2016. Mỗi tháng trung tâm Y tế dự phòng thành phố hồ chí mình đều tiến hành lấy mẫu kiểm tra chất lượng nước các quận khu vực HCM

kiểm tra chất lượng nước tháng 11-2016

kết quả kiểm tra tháng 11 - 2016

Biên tập bởi Ngọc Phùng