Giá nước máy cho đối tượng nhà cho thuê, kinh doanh phòng trọ

Để hỗ trợ cho các đối tượng hiện đang sống trong các phòng trọ được sử dụng nước với giá sinh họat gia đình, Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu có chủ trương không tính giá nước kinh doanh đối với chủ cho thuê phòng trọ. Theo đó giá nước sinh họat hiện đang áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, như sau.

STT Đối tượng sử dụng GIÁ NƯỚC THEO LỘ TRÌNH CÁC NĂM

2013-2014 (đ/m3)

2015
(đ/m3)
2016
(đ/m3)
2017
(đ/m3)
2018
(đ/m3)
1 Nước sinh hoạt đồng bào dân tộc 2.700 3.000 3.500 4.000 4.500
2 Nước sinh hoạt nông thôn  
  Từ 0 - 10m3 5.000 5.600 6.400 7.400 8.400
  Trên 10m3 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000
3 Nước sinh hoạt đô thị  
  Từ 0 - 10m3 5.800 6.400 7.000 7.500 8.500
  Trên 10m3 8.200 8.800 10.000 11.000 12.500
4 Hành chính sự nghiệp 8.200 9.000 10.000 11.000 12.500
5 Sản xuất vật chất  
  - Bán trực tiếp cho khách hàng 8.200 9.000 10.000 11.000 12.500
  - Bán qua đồng hồ tổng khu công nghiệp 7.500 8.200 9.000 10.000 11.500
6 Kinh doanh dịch vụ 13.000 14.500 16.000 17.500 19.000

Giá bán trên chưa có 5% thuế giá trị gia tăng và 10% phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Kính đề nghị Quý khách hàng có phòng trọ cho thuê không thu tiền nước của người thuê quá quy định. Nếu chủ đồng hồ nước không thực hiện đúng, Công ty sẽ xem xét và điều chỉnh lại giá nước theo đối tượng kinh doanh.

Đề nghị các hộ thuê phòng trọ thông báo cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu khi phát hiện chủ cho thuê tính giá nước quá quy định.

Biên tập bởi Ngọc Phùng